dissabte, 16 de gener de 2010

Càlculs maleïts

Hi ha facultats que té l’ésser humà que, a vegades, són una veritable maledicció divina, gairebé una plaga d’Egipte a nivell individual. Una d’aquestes és, per a qui la té, la capacitat de fer càlculs mentals ràpids, simultanejant-ho amb la lectura d’un diari o l’audició de noticies.

Uns exemples:

Notícia 1:
L'Ajuntament de Girona canviarà 883 lluminàries del Barri Vell al llarg d'aquest any amb l'objectiu d'aconseguir un important estalvi econòmic i generar menys contaminació. El pressupost dels treballs és de 512.979 euros. (Diari de Girona, 16/01/2010)

Càlcul :
Cada llum es canviarà amb un cost de 580,95 €. Potser una mica car, no?

Notícia 2:
Fa uns mesos es van fer proves amb els fanals del carrer Nou del Teatre per comprovar-ne l'eficàcia Segons va explicat el regidor d'Urbanisme, Joan Pluma, la substitució permetrà passar a gastar 1.735.666 kilowats hora a 1.058.872. Això representa un estalvi del 38 per cent que, en diners, es tradueix en 100.519 euros. (Continuació de la notícia anterior).

Càlcul:
(1.735.666 – 1.058.872) / 100.519 = 6,733 €/kwh, és a dir, unes 50 vegades més car que les tarifes d’Endesa amb discriminació horària i hora punta. Cal negociar-ho...

Segon càlcul:
Els kwhs que es consumiran després de l’”estalvi” 1.058.872 entre 883 lluminàries, dona un valor de 1.199 kwh (mil cent noranta-nou). Amb llums menys potents potser passariem...

Noticia 3:
Entre les diverses despeses (astronòmiques totes elles) que representa la presidència espanyola de la UE en destaco una: 12.000.000 € destinats al manteniment de la web institucional de la presidència espanyola de la UE. (Font: diversos mitjans de comunicació).

Càlcul:
Considerant un cost laboral mig per persona de 16.800 € any (1.200 mes catoze vegades, és a dir un mileurista), i durant un període d’un any que durarà la presidència espanyola, dóna un exèrcit de 714 persones...

Aquesta és exclusivament la collita d’un sol dia. Un altre dia seguirem amb més...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada